UBEZPIECZENIA

Majątkowe

Klient Indywidualny:

Ubezpiecznie turystyczne

OC

Zielona karta

Autocasco

NNW

Assistance Plus

Top Assistance

Medical Assistance

Ochrona prawna

GAP

Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie budowy

Ubezpieczenie eVOYAGE

Pakiet MieszkanieKlient Biznesowy:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Życiowe

Produkty Indywidualne:

Inwestycyjne

Start z Plusem

Inwestycyjne ze składką jednorazową

Życie z Plusem

Terminowe

Kolory Życia+

Kapitałowe

Pakiet ubezpieczeniowy MedicascoNasi partnerzy:

 

 Jacek Wiśniewski
tel. 609 031 275

Grzegorz Ziółek
tel. 600 266 206

INFOLINIA

© 2015 Expert Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Projekt i wykonanie: POLBAR